Ασφάλεια Αυτοκινήτου

 • Συμβόλαιο στο email σας
 • Απλή ή μεικτή ασφάλιση
 • 4μηνη, 6μηνη ή ετήσια διάρκεια συμβολαίου
 • Εξόφληση έως 12 άτοκες δόσεις


Τι ασφαλιστική λύση αναζητάτε για το αυτοκίνητό σας;

Advanced Οικονομική, με τις βασικές καλύψεις για το αυτοκίνητό σας κι εσάς

Total Ανταγωνιστική, με πρόσθετες καλύψεις και χρήσιμες υπηρεσίες

Total plus Ολοκληρωμένη, για όλους τους κινδύνους στα μεγάλα αστικά κέντρα

Υπολογίστε τα ασφάλιστρα για το δικό σας αυτοκίνητο και βρείτε ποια ασφαλιστικά πακέτα μπορείτε να επιλέξετε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο.

Ενδεικτικές τιμές ασφαλίστρων για:

 • Οδηγό στην Αθήνα
 • Αυτοκίνητο 1200cc, 4 ετών
 • 4μηνη διάρκεια συμβολαίου
Επιλέξτε: Advanced
22€/μήνα
Επιλέξτε: Total
27€/μήνα
Επιλέξτε: Total
plus
35€/μήνα
Υπολογίστε τα ασφάλιστρά σας
22€/μήνα
27€/μήνα
35€/μήνα
Υπολογίστε τα ασφάλιστρά σας

Προϋποθέσεις για το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο

Σε όλα τα ασφαλιστικά πακέτα
Το αυτοκίνητο να πληροί όλα τα παρακάτω:

 • Να έχει ελληνικές πινακίδες
 • Να είναι εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία σας
 • Να έχει υποστεί το πολύ 2 ζημιές με δική σας υπαιτιότητα τα τελευταία 8 χρόνια
 • Να είναι κάτω από 20 ετών
 • Να έχει τρέχουσα αξία κάτω από 60.000 ευρώ

Στο Total και το Total plus
Το αυτοκίνητο να πληροί επιπλέον ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν είναι κάτω από 10 ετών, να έχει τρέχουσα αξία κάτω από 60.000 ευρώ
 • Εάν είναι 10 έως 20 ετών, να έχει τρέχουσα αξία από 15.000 έως 60.000 ευρώ

Εάν το αυτοκίνητο είναι κάτω από 20 ετών, μπορείτε να επιλέξετε την προαιρετική κάλυψη «Οδική βοήθεια» στη θέση της κάλυψης «Μεταφορά οχήματος συνεπεία ατυχήματος».

*Τα ασφαλιστικά πακέτα αυτά προσφέρονται σε συνεργασία με την ERGO Ασφαλιστική AE.

**Η τυχόν κυκλοφορία οχήματος επί οδού χωρίς ασφαλιστική κάλυψη είναι παράνομη (π.δ. 237/1986) και δύναται να επισύρει αυστηρές διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις.